Support

Hjælpen er lige ved hånden.

Sammenkæd afsnit (relationsplanlægning)

Når du er i planlægningen, så kan du klikke på "Relationsplanlægning" øverst.

Relationsplanlægning give dig mulighed for, at sammenkæde afsnit, så de flytter sig relativt med hinanden.
F.eks. hvis et projekt tager længere tid, så vil de sammenkædede afsnit flytte sig tilsvarende.

Så hvis et afsnit først må starte når et andet er afsluttet, så kan du bruge relationsplanlægning og opnå en dynamisk planlægning, der følger din kalkulation.

Sådan virker det:

Træk det afsnit (Afsnit B), som skal kædes sammen med et andet, op på det andet afsnit (Afsnit A).
Det afsnit du tager fat i med musen og trækker, vil være det afsnit der automatisk tilpasser sig (Afsnit B).

Når du slipper Afsnit B oven på Afsnit A, så vil du skulle tage stilling til, om det skal sammenkædes med start eller slutdatoen for Afsnit A.