Support

Hjælpen er lige ved hånden.

Afslut et byggemødereferat

Når du har tilføjet alle deltagere, tildelt dem faggrupper til udbetaling og lavet din dagsorden, så er du klar til at afslutte byggemødereferatet.

  • Klik på "Afslut" nederst på referatet.

Når du afslutter referatet sker der følgende:

  • Referatet bliver skrivebeskyttet. Du vil ikke kunne ændre i det igen.
  • Alle deltagere får en e-mail med en kopi af referatet og hvad de evt. får udbetalt (de ser ikke de andre deltageres økonomi!)

Du kan altid se gamle referater fra oversigten.
Her vil også være en oversigt over, hvilke deltager der har fået hvor meget udbetalt.